Wikihost/personvernerklæring

Fra IThjelp

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

Personvernerklæring Wikihost ved UiB

Navn på tjenesten

Wikihost

Beskrivelsen av tjenesten

En får tilgang til egen Mediawiki instans, driftet av IT avdelingen ved Universitetet i Bergen. Les mer her:

English information:

Driftansvar og kontaktinformasjon

IT avdelingen - Universitetet i Bergen

E-post: webhotell@it.uib.no

IT avdelingens nettside: http://it.uib.no

Personopplysninger som hentes

  • Brukernavn (uid)
  • brukernavn att institusjon (eduPersonPrincipalName)
  • Navn (cn)
  • E-post (mail)

Hva brukes personopplysningene til

Endringer gjort av en wiki bruker lagres i en historikk. Dette gjøres i wiki'en (Mediawiki) for at andre skal kunne se hvem som har skrevet hva. Dette er slik en wiki fungerer, og er en av hovedfunksjonene. Tilsvarende prinsipp gjelder på Wikipedia, og Mediawiki er samme teknologien som brukes. På åpne wiki'er hvor alt innhold er lesbart på internett, vil denne informasjon være tilgjengelig for alle. På lukkede wiki'er, hvor en må logge inn for å kunne se innholdet, er det kun medlemmene av wiki'en som kan se hva den enkelte har bidratt med. Utover dette blir ingen personopplysninger som nevnt over benyttet i andre systemer, tjenester eller sammenhenger.

Logging

Alle besøk mot de ulike sidene i en wiki blir logget i en Apache logg. Denne loggen roteres slik at kun 4 uker beholdes. Apache loggen brukes til feilsøking, avsløring av hacker angrep samt statistikk, se under. Loggen er kun tilgjengelig for driftsansvarlige ved IT avdelingen, UiB.

Statistikk

Det blir generert besøkstatistikk fra Apache loggen. Denne statistikken blir avidentifisert slik at det er kun de tre første gruppene i IP adressen som benyttes for å generere statistikken. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at alle data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Vi bruker analyseverktøyet Piwik for utarbeiding av statistikk på Wikihost tjenesten. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server, som også er driftet av IT avdelingen, UiB. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra UiB til andre aktører.

Fjerning av personopplysninger

Når wiki'en blir slettet etter ønske fra eier, forsvinner alle personopplysninger lagret i wiki'en. Det vil foreligge maksimalt 7 versjoner av Postgresql databasen, rotert daglig, samt den siste måneds backup. I tillegg vil database backup filen kunne eksistere i IT avdelingens tape-backup system maksimalt i ett år. Disse database-backupene er kun tilgjengelig for et fåtall driftspersoner ved IT avdelingen, UiB. Statistikk data i Piwik vil foreligge, da denne er avidentifisert.