Tjenester Eksterne

Fra IThjelp

Priser for tjenester levert av ITA til eksterne (UiB randsone og andre sektor institusjoner).

Basistjenester

Drift av tjenester

Lagring

Lisenser

Timearbeid