Programvare for klientdriftede maskiner

Fra IThjelp

Klientdriftede maskiner er maskiner som er satt opp med IT-avdelingens standardiserte oppsett. For klientdriftede Windows-, Linux- og Mac-maskiner distribueres programvaren sentralt. Det vil si at programvaren normalt legges til fra IT-avdelingen. Programmer kan bare legges til fra IT-avdelingen dersom vi allerede har laget installasjonspakke på programmet. Noen programmer er ikke dekket av sitelisens (felles lisens for UiB), men dekkes av innkjøpsavtaler. Da må avdelingen selv kjøpe inn lisenser etter behov. (Se lenker for oversikter under)

IT-avdelingen tilbyr klientdrift på Windows, Linux og Mac.

D630.jpgGx760.jpg


Hvordan får du installert program

For å få et program som det finnes pakke på, lagt til på din maskin, kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700. Husk å oppgi maskinnavn.

Dersom programmet er lisensiert (kostnadsbasert), må lisens være i orden på forhånd. IT-avdelingen vil ikke legge inn programmet før lisens er bestilt. Bestillingsansvarlig ved hver avdeling har ansvar for bestilling av lisenser. Bestillingen dokumenteres ved at en legger ved dokumentasjon (ordrebekreftelse) i saken eller at en oppgir et PM-nummer dersom lisens er bestilt via Basware PM (bla. Adobe-programmer).

Programmer som det ikke finnes pakke må, må pakkes. Ved anskaffelse av ny programvare er det viktig at man er oppmerksom på hvilke typer programvarelisenser som kan brukes på UiB! Konsulter med IT-avdelingen i tvilstilfelle.

Programvare for klientdriftede Windows-PC-er

På denne https://it.uib.no/SoftwareCenter siden er det info om installering av program. Hvis du ikke finner programmet ditt så kontakt BRITA.

Programvare for klientdriftede Linux-PC-er

Oversikt over programvare som er pakket for Linux-klienter finner man i Ubuntu Software Center på de enkelte klientdriftede Linux maskiner. Ansatte installerer selv fra Ubuntu Software Center. Studenter som ønsker program installert på pc-saler/pc-stuer melder inn via UiBhjelp, eller på telefon 555 84700.

Programvare for klientdriftede Mac-er

Oversikt over programvare som er pakket for Mac-klienter finner man i Managed Software Update på de enkelte klientdriftede Mac maskiner. Ansatte installerer selv programvaren herfra.

Se også: