Outlook "reading pane" problem

Fra IThjelp

09.12.2015

Som følge av en Microsoft oppdatering har en del mistet "Reading pane / leserute" slik at en ikke ser teksten i mailen når en klikker på den.


Du kan enkelt gå inn å endre dette tilbake via "Reading pane / leserute" - velg "Right" eller "Bottom" (se bilde under).


Microsoft har trukket tilbake denne oppdateringen. I løpet av dagen bør maskinen være fri for dette problemet slik at en ikke opplever dette i tiden fremover.


Outlook2.jpg