Ofte stilte spørsmål om lagring av data

Fra IThjelp

Hva gjør jeg når jeg har slettet et viktig dokument ved en feil?

Har du mistet en fil, er den kanskje ved et uhell blitt lagret et annet sted? Det kan derfor vere lurt å søke på maskinen din eller lete litt i kataloger hvor den kan tenkes å ha havnet, før du eventuelt ber om restore.

Finner du ikke filen, registrer en sak i UiBhjelp. Noter så mye info som mulig: komplett sti til filen som ble slettet (for eksempel o:\prosjekt_304\nov2010\viktig01.doc), når filen ble opprettet og sist lagret. Vi må også vite hvilken dato du ønsker filen gjenopprettet fra. En fil kan være korrupt, restore fra siste backup er derfor ikke alltid mulig. Sikkerhetskopiering av filer på UiBs servere tas hver natt.

Å finne og gjenopprette filer kan ta tid, så vi ber om at du ikke ber om gjenoppretting av filer som du raskt kan lage på nytt selv eller få tak i på andre måter.

Se også: Lagring og backup

Hvordan kobler jeg meg opp mot et nettverksområde?

Ofte vil en omstart koble opp området som er forsvunnet. Prøv også å gå inn på "My Computer". Hvis det bak stasjonsbokstaven står: Disconnected Network Drive, prøv å dobbeltklikke på bokstaven. Den skal da koble seg opp igjen. Hvis du skal koble til et nytt område trenger du å vite servernavn og sti, og i mange tilfeller passord/brukernavn. Fremgangsmåte: My Computer ->Tools -> Map Network Drive. Velg en ledig stasjonsbokstav. Skriv inn stien på formen \\server\share. Trykk finish.


Hvordan kobler jeg meg fra et nettverksområde?

Gå inn på "My Computer". Under "Tools" velger du "Disconnect network drive". Velg deretter det/de områder du vil koble fra, og trykk OK.


Hvorfor får jeg ikke lagre på lokal harddisk?

For de aller fleste brukere er det sperret tilgang til c:\ Det er likevel mulig å lagre i c:\temp. Det skal lagres mot nettverksdiskene. Disse tas backup av. En harddisk kan bli stjålet eller ødelagt, da bør den ikke inneholde sensitive eller uerstattelige data.