Kategori:Sider under utvikling

Fra IThjelp

I kategorien Sider under utvikling skal ligge sider som er påbegynt, men ikke ferdige. Sider skal legges i denne kategorien ved bruk av malen: Under utvikling.


Ønsker du å oppdatere en side som er under utvikling?

Det anmodes generelt om å vise hensyn til at noen andre kanskje planlegger eller holder på å oppdatere siden. Det kan være lurt å sjekke historien til siden, og eventuelt kontakte den som opprettet eller sist oppdaterte den. Husk at det går an å bruke diskusjonssiden til den aktuelle siden.