Innlogging wiki

Fra IThjelp

UiB har per dags dato ca 60 wiki'er i drift. Noen er åpne og andre er lukket. I og med at vi ikke har to-faktor eller feide innlogging, blir nå innloggingen for alle wiki'ene begrenset til UiB nettverket.

Det betyr at dersom en er utenfor UiB må en kople opp med VPN

Dersom en opplever problemer med innloggingen, kan dette meldes som sak til:

ENGLISH: UiB have today around 60 wiki's running. Some are open and others are closed. We don't have any two-factor nor Feide login, so from now on all logins has to be done through VPN if you are outside of the UiB network.

If you encounter any problems with login, you can report this at: