Åpne data

Fra IThjelp
Engelske åpne-data-stickers.


Generelt om åpne data

Med åpne data menes data som er:

  • tilgjengelige for alle
  • maskinlesbare, i et åpent format
  • gratis
  • kan brukes fritt

For en kort forklaring på hva åpne data er, se Difi sin bloggpost: "Åpne data for dummies"

Åpne data ved UiB

Prinsipp-skisse for åpne data på data.uib.no

UiB har flere forskjellige datasett tilgjengelige som åpne data. Felles for de fleste er at det må registreres navn og e-postadresse for å få tilgang til de via en API-nøkkel. Disse dataene er i maskinlesbar form (XML og JSON) og er derfor først og fremst ment for systemer og applikasjoner.

Hovedfokuset ved UiBs IT-avdeling akkurat nå er å eksponere data fra interne systemer.

Noen aktuelle systemer

Lisens

Åpne data fra UiB er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Data.uib.no

Data.uib.no er UiBs nettjeneste der åpne data er tilgjengelige, og er bindeleddet til de interne systemer, jf. prinsipp-skissen.

Tilgjengelige data

Hvilke datasett som er tilgjengelige er listet opp og dokumentert her:

Liste/API over åpne data

OBS. Noen datasett er midlertidig kun dokumentert her:

UiB.no-kalender, emner og studieprogram

Adgang på data

Du må registrere deg og få en API-nøkkel for å kunne ta i bruk dataene. Dette er gratis og du får nøkkelen tilsendt umiddelbart ved registrering.

Eksempler på bruk

Enkel kalender-app laget på et par timer, basert på åpne timeplandata fra UiB.

Med åpne data kan man relativt lett lage web- eller mobilapp'er som anvender dataene. Et eksempel er tre informatikk-studenter som på et par timer lagde en enkel kalender-app.

Andre eksempel på bruk:

Ideer til bruk

Vi har samlet flere ideer til bruk av åpne UiB-data i et åpent tilgjengelig Google-dokument.

Statistikk

Statistikk for data.uib.no

E-postlister

Vi har to e-postlister som er du kan melde deg på:

Facebook-gruppe

Det er en Facebook-gruppe for de som er interessert i åpne data i Bergen: "Open data Bergen"

Kontakt

Send spørsmål og innspill til data@uib.no

Åpne data i undervisning

Åpne data fra UiB kan brukes i undervisning; som eksempel i forelesinger, i innleveringsoppgaver, semesteroppgaver, studentprosjekt, bachelor- og masteroppgave.

Noen eksempler:

Vi tilrettela data for dei emneansvarlege i INF101. Eit PHP-script gir dataene i eit passande format (CSV).

Ta gjerne kontakt med oss på data@uib.no om du vil diskutere mulige oppgåver, trenger datasett tilrettelagt eller har spørsmål.

Ofte stilte spørsmål

API-nøkkel

Hvordan bruker jeg API-nøkkelen jeg har mottatt?

Følg lenken Liste/API over åpne data og les om de forskjellige åpne data. Der står det også beskrevet hvordan API-nøkkelen skal brukes.

Hvorfor virker ikke API-nøkkelen jeg har mottatt?

Pass på at det har gått minst 10 minutter etter at du mottok e-post med API-nøkkel.

Datasett

Jeg har lyst på et datasett som ikke finnes i data.uib.no

Vi jobber med å få på plass flere datasett, og tar gjerne imot innspill på hvilke vi skal gjøre tilgjengelige eller prioritere. Send innspill på e-post til data@uib.no.

Hvor finner jeg flere åpne datasett?

Se Difi sin oversikt for åpne data i Norge på data.norge.no. Her er også UiB sine åpne data registert.

Har andre læresteder også opne data / API ?

Vi vet foreløpig om noen andre:

Problemer

Av og til svarer ikke data.uib.no - hva skyldes det?

Normalt vil data.uib.no være tilgjengelig, men nedetid vil kunne skyldes nødvendige systemoppgraderinger. Se driftsmeldinger på fremsiden av it.uib.no